Kategorie

Producenci

CHEMIA WITOWSKI TOM1+2+3+4  BIOLOGIA WITOWSKI-TOM 1+2+3+4 EDYCJA'2022 Zbiory zadań wraz z odpowiedziami. D.Witowski, J.Witowski Powiększ

CHEMIA WITOWSKI TOM1+2+3+4 BIOLOGIA WITOWSKI-TOM 1+2+3+4 EDYCJA'2022 Zbiory zadań wraz z odpowiedziami. D.Witowski, J.Witowski

NOWOŚĆ !!!
CHEMIA WITOWSKI - komplet - tom 1+2+3+4
  EDYCJA' 2022
BIOLOGIA WITOWSKI - komplet - tom 1+2+3+4
  EDYCJA' 2022

SPRZEDAŻ W PROMOCJI: RAZEM TANIEJ!!!

Zbiór zadań wraz z odpowiedziami: aut.: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Więcej szczegółów

272,00 zł

Ilość stron: 320
Rok wydania: 2013

  • zbiór przygotowany zgodnie z wymogami szczegółowymi podstawy programowej MEN dla zakresu rozszerzonego
  • pomoc w utrwaleniu i powtórzeniu wiadomości przed egzaminem maturalnym
  • 734 zadania, których forma odpowiada zadaniom zamkniętym typu prawda/fałsz oraz zadaniom wielokrotnego wyboru
  • zadania są zamieszczone tematycznie w 16 rozdziałach: atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna; struktura atomu - jądro i elektrony; wiązania chemiczne; kinetyka i statyka chemiczna; roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych; procesy utleniania i redukcji; metale; niemetale; węglowodory alifatyczne; hydroksylowe pochodne węglowodorów; związki karbonylowe aldehydy i ketony; kwasy karboksylowe; estry i tłuszcze; związki organiczne zawierające azot; białka; cukry
  • do wszystkich zadań podano odpowiedzi
  • ostatni rozdział zawiera test powtórkowy