Producenci

Kamil Kaznowski - CHEMIA VADEMECUM MATURALNE Powiększ

Kamil Kaznowski - CHEMIA VADEMECUM MATURALNE

Świetna książka, przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z chemii. Składa się z 16 paragrafów ułożonych zgodnie z kolejnością treści nauczania w podstawie programowej nauczania chemii w zakresie rozszerzonym.                     

liczba stron: 256
rok. wyd. 2016
Wydawnictwo - PAZDROWięcej szczegółów

37,00 zł

W każdym paragrafie są wymienione, a następnie opisane i zilustrowane wymagania szczegółowe, które uczeń powinien znać. Na końcu książki zamieszono skorowidz rzeczowy. 
Vademecum zawiera tylko te treści nauczania chemii, które są ujęte w podstawie programowej, w tym: opisy wszystkich niezbędnych doświadczeń, zasady wykonywania obliczeń stechiometrycznych, reguły posługiwania się obecnie obowiązującą nomenklaturą.

Spis treści:

1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna
2. Struktura atomu – jądro i elektrony
3. Wiązania chemiczne
4. Kinetyka i statyka chemiczna
5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych
6. Reakcje utleniania i redukcji
7. Metale
8. Niemetale
9. Węglowodory
10. Hydroksylowe pochodne węglowodorów
11. Związki karbonylowe – aldehydy i ketony
12. Kwasy karboksylowe
13. Estry i tłuszcze
14. Związki organiczne zawierające azot
15. Białka
16. Cukry