Kamil Kaznowski. Chemia. Próbne arkusze maturalne. Zestaw 3. Poziom rozszerzony Powiększ

Kamil Kaznowski. Chemia. Próbne arkusze maturalne. Zestaw 3. Poziom rozszerzony

Wydawnictwo PAZDRO

Liczba stron: 120
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017

Więcej szczegółów

22,00 zł

Jest to trzeci zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z chemii na poziomie rozszerzonym, opracowanych zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które są zawarte w „Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015”.                                                              
Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obecnie obowiązującej podstawy programowej.
Rozwiązywanie zadań zawartych w arkuszach próbnych pozwoli:
• przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programową,
• nabyć umiejętności łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych działów chemii,
• nauczyć się planowania czasu przeznaczonego na rozwiązanie całego arkusza,
• przećwiczyć zapisywanie pełnych rozwiązań w miejscu na to przeznaczonym.

Wszystkie zadania mają określoną ilość punktów do zdobycia. Przy każdym zadaniu podano również numer wymagań ogólnych (I, II lub III) i wymagań szczegółowych, określonych w podstawie programowej, które są ilustrowane przez dane zadanie (P – z zakresu podstawowego, R – z zakresu rozszerzonego).                                                        

Na końcu zbioru są podane odpowiedzi do wszystkich zadań.