Kategorie

Producenci

Chemia 2 - WITOWSKI - NOWA EDYCJA'2023. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dariusz Witowski, Jan Witowski Powiększ

Chemia 2 - WITOWSKI - NOWA EDYCJA'2023. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dariusz Witowski, Jan Witowski

NOWOŚĆ!!! EDYCJA'2023 - TOM 2

Zestaw pytań otwart.wraz z odpowiedz.dla maturzystów z chemii, kand.na studia w Uniwers.Medycznych i na kier. przyrodn. Jest obecnie pierwszym, najlepszym i najbogatszym w Polsce bankiem zadań matur.z chemii w formie testów otwartych obejmujących rozsz.materiał szkoły średniej..

Więcej szczegółów

43,00 zł

Tom 2 zawiera:

  • BUDOWA MATERII (wydzielono działy: Cząstki – elektrony, protony i neutrony w atomie; Budowa atomu a  podstawy chemii kwantowej;  Liczby kwantowe;  Zmiany właściwości pierwiastków, itd.
  • WIĄZANIA CHEMICZNE,
  • HYBRYDYZACJA a budowa przestrzenna drobin,
  • PROMIENIOTWORCZOŚĆ
  • Elementy chemii fizycznej: Obliczanie ENTALPII REAKCJI; Wpływ dodatku substancji na temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów; REGUŁA PRZEKORY; STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI; SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH);
  • Reakcje w roztworach wodnych (wydzielono działy: Podstawy dysocjacji, STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI, pH, REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH, IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW, MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE i przewodnictwo elektryczne roztworów).
  • KATALIZA
  • KRYSZTAŁY