Kategorie

Producenci

Chemia 1 - WITOWSKI - NOWA EDYCJA'2023. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dariusz Witowski, Jan Witowski Powiększ

Chemia 1 - WITOWSKI - NOWA EDYCJA'2023. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dariusz Witowski, Jan Witowski


NOWOŚĆ!!! EDYCJA'2023 - TOM 1


Zestaw pytań otwart.wraz z odpowiedz.dla maturzystów z chemii, kand.na studia w Uniwers.Medycznych i na kier. przyrodn. Jest obecnie pierwszym, najlepszym i najbogatszym w Polsce bankiem zadań matur.z chemii w formie testów otwartych obejmujących rozsz.materiał szkoły średniej.

Więcej szczegółów

43,00 zł

Tom 1 zawiera:

  • PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PIERWIASTKÓW BLOKÓW s, p, d (wydzielono działy: Siarka, Krzem, Azot, Węgiel, Glin, Fosfor, Tlen, Cyna, Chlorowce, Bor, Miedź, Srebro, Chrom, Mangan, Żelazo, Złoto),
  • Rodzaje roztworów, mieszanin i sposoby ich rozdzielania,
  • PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE (wydzielono działy: Mol, Stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji…),
  • STĘŻENIA (procentowe, molowe, przeliczanie , rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów…),
  • ROZPUSZCZALNOŚĆ,
  • Obliczenia dotyczące HYDRATÓW,
  • Obliczenia dotyczące MIESZANIN.

Zestaw pytań otwartych wraz z odpowiedziami dla maturzystów z chemii, kandydatów na studia w Uniwersytetach Medycznych i na kierunkach przyrodniczych. Jest obecnie pierwszym, najlepszym i najbogatszym w Polsce bankiem zadań maturalnych z chemii w formie testów otwartych obejmujących rozszerzony materiał szkoły średniej.