Producenci

CHEMIA. Wybór Testów. Andrzej Persona Powiększ

CHEMIA. Wybór Testów. Andrzej Persona

NOWOŚĆ!!! ZBIÓR DOSKONAŁY!!!  Nowe XIII wydanie poprawione i rozszerzone, ponad 3000 pytań maturalnych i egzaminacyjnych. ZBIÓR obejmuje zakres rozszerzony szkoły ponadgimnazjalnej.

rok wydania: 2016,  Ilość stron: 592, Wydawnictwo MEDYK

Więcej szczegółów

62,00 zł

Podręcznik ten oparty jest na pytaniach dotychczas występujących w arkuszach maturalnych oraz na egzaminach wstępnych na Akademie Medyczne i uniwersyteckie kierunki przyrodnicze. Zadania maturalne przedstawione w arkuszu maturalnym w formie otwartej przekształcone zostały w pytania zamknięte i pogrupowane w odpowiednie bloki tematyczne, co ułatwia wykorzystanie tych pytań do powtórki materiału na etapie przygotowywania się ucznia do egzaminu maturalnego.

SPIS TREŚCI:
1. OBLICZENIA W OPARCIU O WZORY
1.1. Chemia ogólna i nieorganiczna
1.2. Chemia organiczna
2. USTALANIE WZORU EMPIRYCZNEGO
3. STECHIOMETRIA MIESZANIN
4. WYDAJNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH
5. ROZTWORY
5.1. Pojęcia podstawowe. Roztwory rzeczywiste i koloidalne
5.2. Rozpuszczalność. Obliczanie stężeń
5.3. Zobojętnianie roztworów
6. BUDOWA ATOMU
7. ZWIĄZEK BUDOWY ATOMU Z UKŁADEM
8. PRZEMIANY JĄDROWE
9. PRZEWIDYWANIE BUDOWY PRZESTRZENNEJ
9.1. Hybrydyzacja
9.2. VSEPR
10. WIĄZANIA CHEMICZNE
11. STRUKTURA CIAŁ STAŁYCH
12. EFEKTY ENERGETYCZNE
13. KINETYKA I STATYKA REAKCJI
14. KATALIZA
15. DYSOCJACJA
15.1. Pojęcia podstawowe. Stała i stopień dysocjacji
15.2. pH
16. WSKAŹNIKI, PRZEWODNICTWO ROZTWORÓW
17. TEORIE KWASÓW I ZASAD
18. AMFOTERYCZNOŚĆ
19. HYDROLIZA
20. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI
21. ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE
22. PROCESY REDOKS
22.1. Pojęcia podstawowe
22.2. Przewidywanie przebiegu reakcji redoks
22.3. Reakcje redox
23. OGNIWA
24. KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA METALI
25. ELEKTROLIZA
26. ELEMENTY SYSTEMATYKI
27. LITOWCE
28. BERYLOWCE
29. BOROWCE
30. WĘGLOWCE
31. AZOTOWCE
32. TLENOWCE
33. FLUOROWCE
34. MIEDŹ, SREBRO, CYNK
35. CHROM
36. MANGAN
37. ŻELAZO
38. WĘGLOWODORY
39. ALKOHOLE I FENOLE
40. ALDEHYDY I KETONY
41. KWASY KARBOKSYLOWE
42. ESTRY I TŁUSZCZE
43. WĘGLOWODANY
44. ZWIĄZKI NITROWE
45. AMINOKWASY, PEPTYDY, BIAŁKA 
46. KWASY NUKLEINOWE
47. ZWIĄZKI WIELKOCZĄSTECZKOWE
48. IZOMERIA
49. MECHANIZMY REAKCJI
50. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI
50.1. Chemia nieorganiczna
50.2. Chemia organiczna
51. PROCESY WIELOETAPOWE
51.1. Chemia nieorganiczna
51.2. Chemia organiczna
ODPOWIEDZI
TABELE POMOCNICZE
LITERATURA